Vítajte na stránkach  Diplomovky.


Tieto webstránky patria do skupiny stránok na doméne www.nagyovci.eu a ich správcom je administrátor webu nagyovci.eu.
Na t
ýchto stránkach budeme sprístupňovať niektoré všeobecne úspešné diplomové práce našich študentov
- samozrejme až po úspešnej obhajobe a po odsúhlasení s autorom diplomovky.

Prípadné postrehy a názory posielajte na adresu


  © Tibor Nagy, 2008